Nedanstående vinnarna har dragits

 

Resa till Sampos Rosenlews fabrik

Lottnummer: 373

 

Resa till Wieltons fabrik:

Lottnummer: 52

 

Resa till Bednars fabrik:

Lottnummer: 2906

 

Vann din lott? Kontakta oss på lmimport@lantmannen.com med en bild på din lott och din adress. 

 

All eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Vinsten är personlig och kan ej överlåtas utan medgivande av Lantmännen Maskinimport.
Ej uthämtad vinst per 2023-07-28 förfaller