BEDNAR

 

Den tjeckiska tillverkaren Bednar är specialister på lantbruksredskap för jordbearbetning, sådd, radodling, gödsling och mulching, eller marktäckning.

 

Bednar grundades i Tjeckien 1997. Bednar är en framstående internationell tillverkare av jordbruksmaskiner och en professionell partner till många lantbrukare. Idag säljs Bednars maskiner i fler än 39 länder världen över, där mark- och klimatförhållandena skiljer sig mycket åt. I produktutbudet finns maskiner för bland annat såbäddsberedning, sådd och gödsling men också harvar, kultivatorer och tallriksredskap. Bednars produkter är av riktigt hög kvalité och passar för stora och medelstora gårdar. 

Bednar är en professionell partner till lantbrukare som strävar efter att erbjuda tekniska lösningar för din verksamhet. Bednar utvecklar sina maskiner efter användarnas behov och den aktuella forskning som finns. 

Produkter

Bednar Alfa Drill

Bednar Atlas

Bednar Fenix

Bednar Mulcher

Bednar Omega

Bednar Striegel PRO

Bednar Swifter

Bednar Swifterdisc

Bednar Versatil


Broschyrer